albatroshuis 2022-09-17T12:44:43+01:00

Albatroshuis

In 1972 is de voormalige Doopsgezinde kerk in eigendom verworven. Met veel zelfwerkzaamheid is de kerk veranderd in een uitstekende repetitie- en concertruimte. In 1984 werd de vergader- en verblijfsruimte achter het bestaande gebouw gerealiseerd. In 2003 is de kerk volledig gerestaureerd.

In het jaar 2011 zijn aan de kerk een aantal renovaties uitgevoerd, die in 2003 nog waren blijven liggen: vernieuwing van het dak, bestrijding van houtworm, plaatsing van voorzetramen binnenzijde kerkramen, en aanleg van een ventilatiesysteem, deels gefinancierd via een aantal Fondsen, en deels uitgevoerd via zelfwerkzaamheid van koorleden (van deze renovatie staat een uitgebreide fotoserie “Renovatie Albatroshuis” in de de Fotogalerij). Daarnaast zijn er in dat jaar nog enkele andere investeringen geweest, zoals o.a. in een nieuwe vleugel, nieuwe kantine-inventaris, nieuwe stoelen en tafels, en nieuwe koorkleding. Enige tijd later in 2014 nog gevolgd door vervanging van de voordeurconstructie incl. timpaan boven de hoofdingang van de kerk, alsmede gedeeltelijke renovatie van het orgel (hier is ook een fotoserie “Restauratie orgel” van in de Fotogalerij), en renovatie van de toiletgroep in de tussenhal.

In de loop van voorjaar 2020 zijn in het Albatroshuis diverse herstel-werkzaamheden uitgevoerd, namelijk in de kerkruimte, de hal en de kantine, namelijk herstellen c.q. aanbrengen van betimmeringen, divers schilder- en sauswerk, en vervanging van zeer oude vloerbedekking in hal en kantine. Deze werkzaamheden zijn geheel in eigen beheer uitgevoerd door een aantal bestuurs- en koorleden. Deze periode was ideaal voor deze klussen, omdat de repetities toch stil lagen vanwege de Corona-maatregelen.

Verander de taal / Change language